PÄIKESEKÜTE


Mis on päikeseenergia?
Päike on meie tähesüsteemi keskmes paiknev täht. Päike, mille läbimõõt on 1,4 miljonit kilomeetrit (109 Maa läbimõõtu), koosneb peamiselt vesinikust (~74%) ja heeliumist (25%). Päikese keskmes suurel tihedusel ja rõhul ning temperatuuril muundub vesinik termotuuma-reaktsioonides heeliumiks. Selle käigus vabaneb tohutu hulk energiat gammakvantidena (footonitena), mis paisatakse ümbritsevasse kosmosess. Väike osa sellest nii-öelda gammakiirgusest jõuab ka planeedile, millel elame. Valgus on vaid osa Päikese väljundist, mida silmadega adume. Päikeseelementide abil saab päikeseenergia muuta päikesekütteks.
 
Päikeseelement töötab lihtsustatuna kolmes etapis:
  • footonid tabavad päikesepaneeli ja neelduvad pooljuhtmaterjalis, näiteks ränis;
  • elektronid lüüakse oma aatomitest välja, põhjustades elektrilise potentsiaali erinevuse;
  • elektronid hakkavad liikuma läbi materjali, tekitades elektrit; spetsiaalse paigutuse tõttu on elektronidel võimalik liikuda vaid ühes suunas. Valgusenergia kogumiseks koondatakse elemendid suurematesse moodulitesse (nt päikesepaneelid).

Päikesepaneelide abil saab muundada valgusenergia elektrienergiaks ja elektrienergiaga varustada eriseadmeid ja/või anda energiat välisesse elektrivõrku. Päikesepaneelidel on omajagu eeliseid. Näiteks on elektrienergiat võimalik toota ilma kasvuhoonegaaside heiteta ning neid saab hõlpsasti ühitada muude taastumatute ja taastuvate energiaallikatega (nt. soojuspumbad). 
Päikesepaneelide optimaalseim paigaldusnurk maapinna suhtes on 38-40 kraadi, mis tagab aasta keskmise parima tootlikuse. Paigaldusnurga muutmisel muutub ka sõltuvalt aastaajast nende tootlikus.
Eramajapidamistele mõeldud päikesepaneelid paigaldatakse üldjuhul hoonete katustele. Spetsiaalsete kinnituste abil on võimalik paneele paigaldada nii lame- kui viilkatustele. Juhul kui vajalik katusepind puudub või ei ole paneelide paigaldamine sinna tehniliselt otstarbekas, võib paneelid paigaldada ka maapinnale, kasutades sellise lahenduse jaoks vastavaid maaraame. 


Soojuskeskus pakub päikesepaneelidega seotud terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!

KÜSI PERSONAALSET PAKKUMIST

ÜLE 200 KÜTTE- JA VENTILATSIOONIPROJEKTI TEOSTUSE IGAL AASTAL