KKK

MAASOOJUSPUMBAD 

Kui efektiivsed on maasoojuspumbad?
Maasoojuspumbad on ühed kõige efektiivsemad kütte ja jahutamise süsteemid mis täna saadaval ning mille efektiivsus on 50 – 80% suurema efektiivsusega kui teised kütte ja 20 – 40% efektiivsemad kui teised jahutamise süsteemid nagu kliimaseadmed. See otseselt avaldub suure säästuna igapäevastes kuludes.

Kas maasoojuspump saab pakkuda nii sooja kui ka jahutust? Ja kas ka sooja vett? 
Maasoojust saab kasutada kombineeritud kütteks ja jahutuseks ning sooja vee tootmiseks. Termostaadi abil on võimalik lülitada ühes käitamise viisist teisele. Maasoojussüsteemid võivad pakkuda kuni 50% säästu vee soojendamise kuludest eelsoojendades vett.

Kuidas maasoojuspumba süsteem soojendab minu kodu? 
Maa soojus ammutatakse madalatel temperatuuridel vedelikku (külmakandja), mis ringleb maa alla maetud torude ahelas (maakollektoris), kogudes endasse suvekuudel maapinda salvestunud päikeseenergia. Vedelik liigub soojuspumba aurustisse, kus soojusenergia kantakse üle soojuspumba sees ringlevale külmaainele, mis seejärel aurustub. Siis surub pumba kompressor aurustunud olekus vedeliku kokku ja suunab läbi soojusvaheti, kus toimub energia ülekandmine küttesüsteemile.

Kui palju ruumi on vaja maasoojussüsteemile? 
Enamik maasoojussüsteemi komponentidest paikneb maa all. Maja sees on maasoojuspumba süsteemi ruumi vajadus umbes sama mis traditsioonilistel soojendamise või jahutamise süsteemil.

Kui pikk on maasoojussüsteemi eluiga? 
Maasoojuspumba süsteemid on vastupidavad ja väga töökindlad. Need sisaldavad vaid väheseid mehaanilisi komponente ning kõik komponendid on kas maetud maa alla või siis paiknevad siseruumides, mis kaitseb komponente välistingimuste eest. Maasoojuspumbal süsteemil on tavapäraselt vähemalt 25-aastane eluiga, mõnel juhul ka pikem.

Kui palju müra maasoojuspumba süsteemide tekitavad? 
Maasoojuspumba süsteemid on väga müravaesed, pakuvad meeldivat kodu sise- ja väliskeskkonda. Maasoojuspumpadel puuduvad mürarikkad ventilaatorid, mis võivad tekitada ebameeldivat heli vaikses keskkonnas.

Kui turvalised on maasoojuspumbad? 
Maasoojuspumbasüsteemid on turvalised ja kaitstud. Välised komponendid, mis on lastele või lemmikloomadele avatud ja ohtlikud, puuduvad. Maasoojuspumpades puudub avatud leek, põlevad kütused ja teised potentsiaalselt ohtlikud protsessid.

Kas maasoojuspumba süsteemid on garanteeritud? 
Pea kõik maasoojuspumba süsteemide tootjad pakuvad garantiid põhilistele komponentidele, mis on samaväärne tavapäraste kütte ja jahutuse süsteemidega. Torude, mida kasutatakse maa-ahelas, eluiga ja garantii on sõltuvalt tootja tingimustest kuni 50 aastat.

Kuidas on võimalik säästa maasoojuspumbaga?
Maasoojuspump säästab raha, nii käitamise kui ka hooldusega seoses. Investeeringud tasuvad juba mõne aasta jooksul. Positiivne rahavoog tekib seoses energiasäästuga, mis ületab süsteemi enda ja selle paigaldamise kulusid.
Kui palju on võimalik säästa sõltub millist süsteemi kasutad hetkel, nagu ka millega seda asendada. Säästu mõjutavad:

  • Soojuse jaotuse süsteem – näiteks põrandaküttesüsteem võib olla palju efektiivsem kui radiaatorid, kuna vesi kütteringis ei pea olema nii kuum. Kui põrandaküttesüsteemi ei ole võimalik rakendada, tasub kasutada kõige suuremaid radiaatoreid mis on võimalik;
  • Kütte kulu – sõltumata soojuspumba paigaldamisest peab tasuma elektri arveid, kuna pump töötab elektriga, kuid võrreldes pumba elektrienergiakulu asendatava kütuse kuluga, mis kulub sooja tootmiseks, säästab soojuspump oluliselt määral;
  • Sinu vana küttesüsteem – kui sinu olemasolev küttesüsteem on ebaefektiivne, on suurem tõenäosus käituskulude märkimisväärseks säästuks rakendades uut soojuspumpa uue küttelahendusena või kombineerituna vana küttesüsteemiga;
  • Vee soojendamine – kui soojuspump peab tootma ka sooja vett, siis võib see piirata üldist efektiivsust. Tasub kaaluda näitkeks täiendavalt kombineeritud päikesekütte lahendust ja soodustada seeläbi soojuspumba efektiivsust;
  • Süsteemi seadistamine – õpi kasutama süsteemi, et seda maksimaalselt ära kasutada. Soojuspumba küttesüsteemi on võimalik käitada standartrežiimilt või seadistada just sinu vajadustele sobivaks, saavutada samaväärne mugavus. Paigaldaja peaks selgitama, kuidas süsteemi seadistada, et seda maksimaalse efektiivsuse juures kasutada.

Kui palju maasoojuspumba süsteem maksab? 
Esmane investeering maasoojuspumba süsteemi soetamisel on suurem kui tavapäraste küttelahenduste korral. Siiski, kui arvestada maasoojussüsteemi käitamise, jahutamise ja vee soojendamise kulu, katab energiasääst kiiresti esmase suurema investeeringu vahe.

Kas maasoojussüsteemide paigaldamine on keeruline? 
Enamik süsteeme on võimalik kergelt paigaldada. Teatud juhtudel on paigaldamine tavapärasest keerukam, seda juhul kui uut küttesüsteemi kombineeritakse vana olemasolevaga.

Kas ma saan soojuspumbasüsteemi ise paigaldada? 
Seda ei soovitata. Torude ühendamine, puurimine ja kaevamine on parem jätta litsentseeritud professionaalidele. Mitteprofessionaalne paigaldus ja seadistamine võib tuua kaasa ebaefektiivse tulemuse ja põhjustada säästu võimatuse.

Kui kaua aega on vaja horisontaalse süsteemi maakütte süsteemi paigaldamiseks? 
See sõltub pinnasest, torude pikkusest ja sügavusest ning sellest tulenevast tehnika vajadusest. Tavapäraselt on võimalik paigaldada süsteem ühe või kolme päevaga. 

Kui kaua läheb aega vertikaalse süsteemi paigaldusega? 
Vertikaalse paigalduse korral paigaldamise kestus sõltub paigaldamise koha tingimustest, sh pinnase paksus ja tüüp, aluskivimi tugevus ja põhjavee tingimused. tavapärane puurimine nõuab päeva kuni kolm, misjuures kogu süsteemi paigalduseks on vaja tavapäraselt kuni neli päeva.

Mis on põhilised vertikaalsete ja horisontaalsete süsteemide eelised ja miinused? 
Horisontaalsed süsteemid on vähem keerukad ja eeldavad odavama tehnika kasutamist. Siiski, need eeldavad pikemaid toru-ahelaid seoses hooajaliste pinnase temperatuuri ja niiskuse kõikumistega. Seonduvalt, et horisontaalsed maakollektorid on võimalik paigaldada kaevikutesse on vajalik suurem pind võrreldes vertikaalse süsteemiga. Kohas kus kaevamiseks vajalik vaba pind on piiratud, võib olla eelistatud vertikaalne paigaldus. Kui maapind hõlmab külluslikult kõvasid kivimeid, võib vertikaalne paigaldus olla ainus lahendus. Vertikaalne paigaldus on reeglina kallim kuivõrd puurimine on kallim kui kaevamine. Kuna vertikaalsed maakollektorid on paigaldatud sügavamale kui horisontaalsed süsteemid siis on need tavapäraselt ka efektiivsemad ja torude sääst võib olla märkimisväärne. Pädev paigaldaja võib aidata otsustada milline rakendus on konkreetsel juhul sobivam.

Kuidas veenduda, et torud on õigesti ühendatud? 
Kasuta pädevat allhankijat. Ära karda uurida paigaldaja tasuta ja kogemust. Kogemustega paigaldajad ja edasimüüjad hea meelega jagavad infot, et võimaldada soorituse kvaliteedis veenduda. Samuti kinnitab paigaldada pädevuse omandanud koolitustunnistus.

Kuidas maasoojuspumba süsteemid säästavad keskkonda? 
Maasoojuspumbasüsteemid säästavad taastumatuid ressursse läbi selle, et pakuvad äärmiselt efektiivset kliima haldust – seeläbi vähendades emissioone. Samuti võimaldavad need minimeerida osoonikihi hävingut kasutades tehases täidetud külmutusagentse, mida harva kui üldse on vaja vahetada.

Mis on soojuspumbasüsteemide eelised keskkonna seisukohalt? 
Hetkel paigaldatud süsteemid mõjutavad oluliselt meie keskkonda! Süsteemid võimaldavad hoiduda üle kolme miljoni tonni süsihappegaasi ja muude kasvuhoonegaaside emmiteerimisest, mis vastab ca 650 000 sõiduki teedelt kõrvaldamisele. Soojuspumbasüsteemid säästavad energiat, kuna need liigutavad soojust, mis on juba olemas, selle asemel et põletada midagi soojuse tekitamiseks, seeläbi vähendavad toksilisi heitmeid atmosfääris. Need kasutavad taastuvat päikese soojust, mida on akumuleerinud maapind. Kuna süsteemide käitamiseks ei ole vaja välist õhku on ka õhk hoonete sees puhtam ning sisaldab vähem väliseid saasteaineid, hallitusseente spoore jaa muid allergeene.

Kas maa-ahel mõjutab minu muru või maastikku? 
Ei, uuringud on kinnitanud, et ahelad ei oma kahjulikku mõju murule, põõsastikule ja puudele. Enamik horisontaalseid paigaldusi eeldab siiski 150mm laiuseid ajutisi kaevikuid. Paigalduse ajal ajutiselt kahjustatud alad saab taastada muruseemnega või mätastega. Vertikaalsed ahelad eeldavad vähem pindala ja seega ei kahjusta paigaldamisel märkimisväärses ulatuses muru.

Kas maasoojuspumba süsteemi saab liita minu fossiilsel kütusel süsteemiga? 
Jah, soojuspumba süsteemi saab lisada olemasolevale katlale, olukorras kus paralleelne küttesüsteem on kliendi sooviks. Duaalne küttesüsteem kasutab maasoojust peamise allikana, ja fossiilse kütuse katelt täiendavana äärmiselt külmades kliimatingimustes kui see peaks vajalik olema. 

Kas pean oma kodu täiendavalt soojustama kui paigaldan säärase süsteemi? 
Maasoojuspumpsüsteemid vähendavad kütte ja jahutamise kulusid sõltumata kui hästi on kodu soojustatud. Siiski, soojustamine ja õhuvahetus on põhilised faktorid mis võimaldavad saavutada maksimaalse säästu mis-tahes kütte ja jahutuse süsteemi kasutades.