Kampaania tingimused

Kampaaniat „Tasuta soojuspump Sinu koju“ (edaspidi nimetatud Kampaania) korraldab ja viib läbi Soojuskeskus OÜ (edaspidi Korraldaja), Mustamäe tee 50, Tallinn 10621

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaania kestab ajavahemikus 25.03.-03.06.2019.a.

Kampaania auhinnaks on soojuspumba süsteem hinnaga 3000eurot (sh km 20%).

Kampaanias osalemiseks peab Kampaania perioodil sõlmima Korraldajaga töövõtulepingu (edaspidi nimetatud Leping) soojuspumbasüsteemi ostmiseks ja paigaldamiseks, Kampaania kestel või selle järgsel perioodil.

Kampaanias osalevad kõik Kampaania perioodil sõlmitud Lepingud, millega seotud hinnapakkumis(t)es on üheks tooteks soojuspump.

Juhul kui Kampaania raames sõlmitud Lepingu maht kliimaseadmete soetamiseks ja paigaldamiseks on suurem kui auhinnaks määratud rahaline väärtus, kohustub Korraldaja vähendama Kampaania võitjaga sõlmitud Lepingu maksumust auhinnaks määratud rahalise väärtuse võrra. 

Olukorras kus Kampaania võitja on juba enne Kampaaniaperioodi lõppu tasunud Korraldajale kogu Lepingu maksumuse, kohustub Korraldaja teostama neljateist päeva jooksul, alates Kampaania lõppkuupäevast, Kampaania võitjale tagasimakse auhinnaks määratud rahalise väärtuse ulatuses.

Kampaania korraldaja ei kompenseeri Kampaania võitjale Kampaania raames sõlmitud Lepingu maksumuse ja Kampaania auhinnaks määratud rahalise väärtuse vahesummat juhul kui Kampaania võitjaga sõlmitud Lepingu maksumus on väiksem kui Kampaania auhinnaks määratud rahaline väärtus. Sellisel juhul loetakse Kampaania võtja auhinnaks Kampaania korraldaja ja võitja vahel sõlmitud Lepingu sisu ja sellega seotud maksumus.

Auhinda ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.

Kampaania loosimine viiakse läbi Soojuskeskuse müügisalongis 03.06.2019, asukohaga Mustamäe tee 50, kus toimub telesaate „Nurgakivi“ salvestus.

Auhinna võitja nimi avalikustatakse telesaates Nurgakivi 15.06.2019, kell 10.30 ja Soojuskeskuse Facebook fännilehel.

Kampaania Korraldajal on õigus Kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised või kuritarvitamised. Samuti on Kampaania Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania Korraldaja teavitab sellest Kampaania Korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.soojuskeskus.ee/kampaania.

Kampaanias osalemisega loetakse, et Kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega Kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub Kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Soojuskeskus OÜ poole e-posti aadressil info@soojuskeskus.ee

Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Mustamäe tee 50 või e-posti aadressil info@soojuskeskus.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.