Kampaania on lõppenud.

Alates 01.03.2021 on avatud uus toetuste taotlusvoor kogusummas 1,3 miljonit eurot.

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Väikeelamute rekonstrueerimistoetus

Toetuse taotlusi menetleb, makseid teeb ja järelevalvet teostab Sihtasutus KredEx

Toetuse sihtrühm on füüsiline isik.

Toetuse andmise eesmärgid on:
  1) väikeelamute energiatõhususe ja parema sisekliima saavutamine;
  2) väikeelamute energiakulude vähendamine;
  3) taastuvenergia kasutuselevõtu soodustamine.

  Toetuse andmisel on toetatavateks tegevusteks:
  1) fassaadi, sokli või vundamendi soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
  2) katuse, katuslae või pööningulae soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
  3) akende ja välisuste vahetamine või renoveerimine ning sellega kaasnevad tööd;
  4) esimese korruse põranda või kütmata ruumi kohal asetseva põranda soojustamine ja sellega kaasnevad tööd;
  5) küttesüsteemi asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
  6) ventilatsioonisüsteemi rajamine, asendamine või rekonstrueerimine ja sellega kaasnevad tööd;
  7) taastuvenergia tootmisseadme koos energia muundamiseks ja energiatoodangu salvestamiseks vajalike seadmetega soetamine ning paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
  8) heitvee jääksoojuse kasutamise seadme soetamine ja paigaldamine ja sellega kaasnevad tööd;
  9) ehitusprojektis soovituslikena nimetatud soojustamise või tehnosüsteemide asendamisega seotud muud otsest energiasäästu tagavad tööd;

  10) toetatavast tegevusest tulenev siseviimistluse taastamine;
  11) rekonstrueerimistööde teostamiseks vajaliku ehitusprojekti koostamine;
  12) omanikujärelevalve teostamine.

  Nõuded toetatavatele tegevustele:
  1) soojustatava välisseina soojusläbivus U ≤ 0,20 (W/m2K);
  2) soojustatava katuse, katuslae või pööningulae soojusläbivus U ≤ 0,20 (W/m2K);
  3) akende soojusläbivus U ≤ 1,10 (W/m2K);
  4) soojustatava esimese korruse põranda soojusläbivus U ≤ 0,25 (W/m2K);
  5) soojuspumba tootemärgise kütmise sessonne energiatõhususe klass vähemalt A++;
  6) paigaldatav või renoveeritav gaasikatel peab olema kondensatsioonikatel;
  7) paigaldatava või renoveeritava tsentraalse küttesüsteemi puhul peab süsteem olema ruumide põhiselt reguleeritav, radiaatoritele ja elu- ja magamistubade põrandakütte kontuuridele tuleb paigaldada termostaadid;
  8) paigaldatava ventilatsiooniseadme tootemärgise energiatõhususe klass peab olema vähemalt A+;
  9) juhul, kui hoones ei ole mehaanilist sissepuhke-väljatõmbe ventilatsioonisüsteemi, tuleb välisseina soojustamisel ja akende vahetamisel paigaldada elu- ja magamistubade välisseina või aknaraami ka värskeõhuklapid.

Toetuse määr ja maksimaalne toetussumma

Terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma väikeelamu, välja arvatud suvila ja aiamaja, kohta:
1) Tallinnas ja Tartu linnas asustusüksusena 30 protsenti ja kuni 30 000 eurot;
2) Harku vallas, Jõelähtme vallas, Kiili vallas, Maardu linnas, Rae vallas, Saku vallas, Saue vallas, välja arvatud endise Kernu valla ja Nissi valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga, Viimsi vallas, Luunja vallas, endise Ülenurme valla maa-alal 2017. aasta 14 oktoobri seisuga, Tartu valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga ning endise Tähtvere valla maa-alal 2017. aasta 14. oktoobri seisuga 40 protsenti ja kuni 40 000 eurot;
3) Punktides 1 ja 2 nimetamata asustus- ja haldusüksuses 50 protsenti ja kuni 50 000 eurot.

Suvila ja aiamaja terviklikul rekonstrueerimisel on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma kuni 30 000 eurot väikeelamu kohta.

Punktides 1 ja 2 nimetamata juhul on toetuse määr 30 protsenti abikõlblikest kuludest ja maksimaalne toetussumma kuni 20 000 eurot väikeelamu kohta.

Toetuse taotlemine

Toetust antakse jooksvalt toetuse eelarve ammendumiseni.

Soojuskeskuse spetsialistid aitavad Sind kogu protsessi vältel, taotluse esitamisest kuni renoveerimise lõpuni!

Loe lisaks KREDEX`i koduleheküljelt

või küsi rohkem infot meie müügispetsialistidelt:

OTT KULLERKUPP

ott@soojuskeskus.ee
+372 56 855 558