Soojuspumba hooldus

Teie soojuspumba nõuetekohane ja tõrgeteta töö säästab palju energiat ja raha!

Küttesüsteemi õigeaegne ja järjepidev hooldus aitab tõsta seadme tööefektiivust. Hästi hooldatud soojuspumba energiatarbimise vahe võrreldes hooletusse jäetud seadmega võib olla vahemikus 10% kuni 25%.

Seepärast puhastage või vahetage filtreid vastavalt vajadusele ning hooldage süsteemi vastavalt tootja juhistele. Määrdunud filtrid on ühed peamised rikete põhjused, mis vähendavad süsteemi jõudlust ja võivad seeläbi kahjustada ka soojuspumba kompressorit. Enne talveperioodi saabumist on mõistlik testida ka elektrilise lisakütte ning sulatamise toimimist. Soojuspump on samasugune tarbeese nagu seda on Teie auto, mida igapäevasõitudeks kasutate. Mõistlik on ju ka autot aeg-ajalt puhastada nii seest kui väljast ning sügisel kookida langenud puulehed välja kapoti serva alt. Täpselt sama peaksite te tegema ka oma soojuspumbaga, sest selline tegevus on jõukohane igaühele.

Muidugi on mõistlik vähemalt korra aastas kutsuda kohale ka professionaalne tehnik, kes teeb vähe põhjalikuma kontrolli seadme töökorrale, teostades vajaliku diagnostika.

Tavapärase hoolduse käigus teostakse soojussõlme seadmete kontroll ja diagnostika (tsirkulatsioonipumbad, reguleerklapid, andurid, manomeetrid, filtreid, jne) testitakse ventilaatorite ja sisemiste liikuvosade toimivust ning vajadusel puhastatakse seadmete sisemus üldisest mustudest suruõhu abil. Lisaks teostatakse visuaalne vaatlus ja rõhkude kontroll torusüsteemis, et tuvastada võimalikke vee või külmutusagensi lekkeid. Ühtlasi kontrollitakse üle ja registreeriakse kõik seadme parameetrid ning veendutakse elektriühenduste turvalisuses.

Ehitusseadustik sätestab, et ehitise kasutusea ajal tuleb tagada ehitise püsivuseks ja ohutuks kasutamiseks vajalik asjatundlik korrashoid. Asjatundlikkuse eelduseks on tegevuse eripärale vastavad teadmised ja oskused. Nõuded ehitise korrashoiule tulenevad heast tavast, õigusaktist või ehitise kohta koostatud kasutus- ja hooldusjuhendist. Kui õigusaktis ei ole sätestatud teisiti, ei ole hooldusjuhendi olemasolu kohustuslik. Hooldusjuhendi olemasolu või hooldusjuhendis sätestatud toimingute ja nõuete järgimine ei välista omaniku vastutust ehitisest tulenevate ohtude korral.

Eeltoodust tulenevalt ja võttes arvesse, et iga tehnosüsteemi, sealhulgas küttesüsteeme, on mõistlik lasta kontrollida ning hooldada asjatundjal, kelle töötajad läbivad pidevalt erialalisi koolitusi ning omavad pikaajalisi kogemusi nimetatud valdkonnas. Sellega on tagatud muretu tunne, et hoolikalt valitud koostööpartner hoiab süsteemid korras.

Hoolduslepingu sõlmimiseks saatke e-kiri hooldus@soojuskeskus.ee

Soojuskeskus pakub õhk-vesi, maa-vesi ja õhk-õhk tüüpi soojuspumpade täishooldust.

Soojuskeskus on Bosch Termotehnika sertifitseeritud hoolduspartner.