Küttesüsteemi tasakaalustamine

Küttesüsteemi tasakaalustamine on küttevee tsirkulatsiooni optimeerimise protsess, mille käigus reguleeritakse süsteemi paigaldatud tasakaalustusventiile, et saavutada projektijärgsed läbivooluhulgad.

Et saavutada õiget soojusväljastuse võimsust nõuab iga vesikütte element kindlaks määratud ja paika reguleeritud läbivoolu hulka.

Tasakaalustus manomeeter

Kui süsteemis tsirkuleeriva vee läbivoolu hulk ei ole tasakaalustatud võib tulemuseks olla see, et mõned küttekehad saavad suuremal hulgal soojuskandjat võrreldes teistega ning seeläbi võib osades ruumides olla soovitud temperatuuri saavutamine võimatu.  

Muuhulgas võib selline tasakaalustamata süsteem mõjuda halvasta ka kütteallikale, mis peab töötama suurema koormusega.

Küttesüsteemi tasakaalustamine on vajalik nii uute süsteemide paigaldamise järgselt kui renoveeritavate süsteemide puhul, kus näiteks remonttööde käigus on mõni kütteelement (radiaator) ajutiselt süsteemist eemaldatud.   

Tasakaalustusventiil

Tasakaalustamine eeldab küttesüteemi paigaldatud ventiilide olemasolu, mille külge on võimalik kinnitada sobilik mõõteriist, mis aitab välja reguleerida vajalikud väljaarvutatud vooluhulgad.

Tasakaalustamise protsessi järgselt saavutatakse optimaalne energiatõhusus minimaalsete kuludega. Küttesüsteem tervikuna töötab ühtlasemalt ning kütteallikas ise saab töötada madalamatel temperatuuridel, suurendades seeläbi efektiivsust.

Soojuskeskus pakub küttesüsteemi tasakaalustamist kõikidele keskküttesüsteemidele.