Õhk-õhk soojuspumbad

Soojuspumba eelised:

  • alandab energia kulu, eriti kui asendada tavapäraseid elektrilisi küttesüsteeme; 
  • võib alandada kodu süsihappegaasi emissioone, sõltuvalt sellest, milliseid kütuseid asendatakse;
  • puudub kütuse tarne vajadus;
  • tänu kahesuunalisele tööjaotusele on võimalik nii kütta kui jahutada;
  • põlemisprotsessi puudumise tõttu ei teki suitsu, tahma ega ebameeldivat lõhna;
  • mobiilside võrgu abil juhitav; 
  • minimaalne hoolduse vajadus.

Õhk-õhk soojuspumbad

ÕHKSOOJUSPUMBAD sobivad eelkõige väiksematele majadele (üldpinnaga kuni 150m2), abihoonetele, garaažidele jne. Paigaldamisel peab arvestama ruumi planeeringuga, et soojuspumbast välja puhutaval õhul oleks võimalik takistusteta pääseda kõikidesse ruumidesse.

Õhk-õhk soojuspump toodab soojusenergiat välisõhust, kogudes madalatemperatuurilise energia pumba välismooduli kompressorisse, kus see muudetakse kõrgematemperatuuriliseks soojusenergiaks. 
Sealt omakorda liigub soojusenergia külmaine abil edasi pumba sisemoodulisse, kust see puhutakse ventilaatori abil ruumi õhuvoolu.  

Õhksoojuspumpadest  on efektiivsem ja säästlikum inverterkompressoriga süsteem, mis tagab ruumis ühtlase temperatuuri tänu muutuvale töökiirusele.

Õhksoojuspump vähendab sooja tootmiseks elektrienergia kulu kuni 50%.

Õhksoojuspumpa ei ole võimalik ühendada muu küttesüsteemiga, seega puudub ka võimalus toota nii kütte- kui tarbevett.

Tulenevalt konkreetse objekti erisustest on muutujaid, millega arvestada väga palju, seega tasub alati enne otsuse langetamist pidada nõu omaala asjatundjatega, kes aitavad langetada otsuse sobivaima ja säästlikuma valiku kasuks.