Ventilatsioon

Seda, et inimestele mõeldud hoonetesse tuleb muude tehnosüsteemide kõrval ette näha ka ventilatsioon, ei ole vaja pikalt põhjendada. Õhutamata ruumide mõjust tervisele on räägitud küll lasteasutustega seoses, kuid ega kodune saastunud õhk mõju kuigi palju paremini. Tänapäeva mugav inimene veedab suurema osa oma ajast siseruumides.

Õhuvahetuskordaja on vanades uute akendega elamutes 0,2 ja isegi alla selle. Soovitatavaks vajalikuks õhuvahetuskordajaks loetakse 0,5. See tähendab, et teoreetiliselt vahetub eluruumis kogu õhk iga kahe tunni tagant uue ja puhta vastu. Enamiku ajast on see uus ja puhtam õhk kahjuks ka külmem kui me seda sooviksime, järelikult on selle soojendamiseks sisetemperatuurini vaja kulutada soojusenergiat.

Paigaldades soojatagastusega ventilatsioonisüsteemi, on võimalik ammutada hoonest välja ventileeritavast õhust soojus sisendõhku, mille tulemusena suur osa tavapäraselt ventilatsiooniga väljuvast soojusest on võimalik taaskasutada.
Juhul kui soojustagastusega ventilatsioonisüsteem on reguleeritav, saab õhuvahetust vähendada ka ajaks, kui inimesi ruumides ei ole.Soojaarved vähenevad märgatavalt, samuti paraneb märgatavalt ka siseõhu kvaliteet.

Ruumikliima mõjutab suurel määral meie enesetunnet. Mugav ventilatsioonisüsteem toob ruumidesse pidevalt värsket õhku.
Samal ajal viib soojustagastusega süsteem ruumidest välja niiskuse ja lõhnad ning regenereerib seejuures ligikaudu 90% soojusest. Seda ilma tõmbetuule ja tolmuosakesteta ning minimaalse kütteenergiavajadusega.
Tulemuseks on tervislik kliima, suurepärased näitajad, ehitussubstantsi kaitse ja hinnalise energia kokkuhoid.

Soojuskeskus pakub nii tsentraliseeritud kui ka detsentraliseeritud soojustagastusega ventilatsioonisüsteeme, mis tagavad maksimaalse elu- ja töökvaliteedi.
Soojuskeskus pakub soojuse regenereerimise teel mugavat ja terviklikult lahendatud ruumide ventilatsiooni, mis võimaldab maksimaalset heaolu koos samaaegse energia kokkuhoiuga.

Süsteemi komponendid on välja töötatud madalenergiamajas kasutamiseks.
Need moodustavad terviksüsteemi, on esteetiliselt kaunid, mõjutavad elu- ja töömugavust positiivselt ning kasutavad efektiivselt olemasolevat energiat.