või kontakteeru meie müügispetsialistidega

MÜÜGISPETSIALIST

LAURI TELLING

lauri@soojuskeskus.ee
+372 51 11 642

MÜÜGISPETSIALIST

OTT KULLERKUPP

ott@soojuskeskus.ee
+372 56 855 558

Kampaania tingimused:

Kampaaniat „Bosch soojuspumpade eripakkumine” korraldab ja viib läbi Soojuskeskus OÜ (edaspidi Korraldaja), Mustamäe tee 50, Tallinn 10621

Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud kampaania Korraldaja poolt käesolevates tingimustes. Kõik Kampaania Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele kohustuslikud.

Kampaania kestab kuni 1. mai 2020.a.

Kampaaniaga seotud ostuboonuseks on 1000euro väärtuses kingitusi.

Kampaanias osalemiseks peab isik Kampaania perioodil sõlmima Korraldajaga töövõtulepingu (edaspidi nimetatud Leping) soojuspumbasüsteemi ostmiseks ja paigaldamiseks, Kampaania kestel või selle järgsel perioodil.

Kampaanias osalevad kõik Kampaania perioodil sõlmitud Lepingud, millega seotud hinnapakkumis(t)es on üheks tooteks Bosch Compress 7000 seeria (õhk-vesi või maa-vesi) soojuspump.

Kampaanias osalejale annab Korraldaja ostuboonusena kaasa TASUTA Bosch AdvancedAquatak 150 kõrgsurvepesuri väärtusega 400eurot ja igaaastase soojuspumba täishoolduse 5-aastase garantiiperioodi vältel väärtusega 600eurot.

Kampaania ostuboonust ei vahetata ümber rahaks ega asendata mõne muu esemega.

Kampaania Korraldajal on õigus Kampaania ühepoolselt lõpetada juhul kui ilmnevad Kampaaniareeglite olulised rikkumised. Samuti on Kampaania Korraldajal õigus Kampaania ühepoolselt lõpetada vääramatu jõu tõttu. Kampaania Korraldaja teavitab sellest Kampaania Korraldaja Facebooki lehel ja aadressil www.soojuskeskus.ee/kampaania.

Kampaanias osalemisega loetakse, et Kampaanias osaleja nõustub enda isikuandmete töötlemisega Kampaania raames. Isikuandmete töötlemisel lähtub Kampaania korraldaja Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Kõigis käesolevates tingimustes mittereguleeritud küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust.

Auhinna väljastamisega kaasnevad riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja.

Lisainfo saamiseks palume pöörduda Soojuskeskus OÜ poole e-posti aadressil info@soojuskeskus.ee

Kõik Kampaaniaga seotud pretensioonid ja kaebused tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil Mustamäe tee 50 või e-posti aadressil info@soojuskeskus.ee. Korraldaja lahendab saabunud pretensioonid ja kaebused seitsme tööpäeva jooksul alates nende saamisest.

Kampaania tingimustega saab täpsemalt tutvuda veebiaadressil www.soojuskeskus.ee/kampaania