Jahutusseadmed

Jahutussüsteemide eesmärgiks on välistada siseruumi õhutemperatuuri tõusmine üle määratud piirväärtuse. Jahutusprotsessi vältel eemaldatakse ruumidest liigsoojus ning jahutatakse  külmakandja abil ruumidesse sissepuhutava õhu temperatuuri. Külmakandjateks võivad olla näiteks freoon, vesi ja ka õhk.

Õhksoojuspumbad

Õhksoojuspumbad sobivad jahutamiseks samavõrd hästi kui spetsiaalselt jahutamiseks toodetud õhkkonditsioneerid. Kuigi õhksoojuspumbad on hinnalt kallimad, võrreldes konditsioneeridega on nende soetamine praktilisem investeering. Arvestades meie geograafilist positsiooni ja pidevalt vahelduvaid aastaaegasid vajame vaheldumisi nii ruumide kütmist kui ka jahutamist. Seega õigustab õhksoojuspump ennast paremini täites mõlemat funktsiooni ning saavutades samaväärse tulemuse madalama energiakulu ja müratasemega. Lisaks aitab õhksoojuspump hoida ruumides ühtlasemat temperatuuri, mida ruumis viibijad tajuvad vähem ebameeldivamalt võrreldes konditsioneerist täisvõimsusel väljapuhutava külma õhuvooluga.

Konditsioneerid

Õhkkonditsioneerid sobivad eelkõige hoonetesse, kus on vajalik pidev ruumide jahutamine. Sellise vajaduse võib tingida näiteks päevapäikesele avatud suurem aknapind. Uuematel mudelitel on lisaks jahutusfunktsioonile varustuses ka õhuionisaatorid, mis aitavad õhku puhastada, eraldades sealt tolmuosakesi, gaase ja lämmastikuühendeid. Lisaks on konditsioneeridel võimekus eemaldada ruumist ka liigne niiskus. Nii nagu õhksoojuspumpasid on ka konditsioneere olemas nii seinamudelite kui laekassettidena. Sobiva mudelivaliku tegemisel tuleb arvestades ruumide eripära ja kasutusotstarbega, et leiada konditsioneerile sobiv asukoht – eesmärgiks saavutada ruumides jaheda õhu ringlus väiksema võimsuse juures.

Portatiivsed konditsioneerid

Portatiivne konditsioneer on kergesti paigaldatav seade, tänu millele on selle asukohta võimalik kiirelt muuta. Ka hinnaklassilt on portatiivsed konditsioneerid kordades soodsamad võrreldes statsionaarsete mudelitega. Seadmed sobivad ideaalselt kasutamiseks olukorras, kus sisekliima heaolu nimel on jahutamist vaja lühemal perioodi vältel – näiteks ajutistel üüripinnal. Samas peab arvestama, et portatiivsed seadmed teevad rohkem müra, mistõttu need kõikjale ei sobi. Portatiivse seadme paigaldamisega saab igaüks ise hakkama. Kõige keerulisem osa on ehk välja nuputada, kuhu suunata seadmest väljuv soe õhk. Selleks on aga mitmeid lahendusi, suunates seda õhku näiteks ventilatsiooni väljatõmbesse või läbi avatud aknaaugu otse õue. Ka hoolduse mõttes ei vaja seade rohkem tähelepanu kui aeg-ajalt kondensaadianuma tühjendamine ja õhufiltri vahetamine.

FanCoilid

Fancoil sobib väga hästi kasutamiseks nii maa- kui ka õhk-vesi tüüpi soojuspumpadega. Fancoili abil saab kütta ja jahutada. Jahutuseks kasutatava fancoili element koosneb ventilaatorist ning jahutuselemendist, kus tsirkuleerib külmakandja. Sellise protsessi vältel puhutakse ventilaatori abil läbi jahutuselemendi ruumidesse jahedat õhku. Juhul kui hoone kütmiseks on plaanis paigaldada soojuspump, mille töö suvekuudel piirdub enamalt jaolt tarbevee tootmisega siis on see mugav ja säästlik viis rakendada soojuspumpa ka suviseks jahutuseks. Tähtis on muidugi soojuspumba dimensioneerimisel arvestada siis ka juba vajaliku jahutusvõimsusega. Fancoili suur eelis võrreldes klassikalise õhksoojuspumba või konditsioneeriga on see, et siseruumi seinale paigaldatav seade võib jääda varjatult seina või ripplae taha peitu ning seeläbi ei riku see ruumi interjööri. Ainukesena jääb paistma rest seinal, mis meenutab ventilatsioonitoru sissepuhke ava. Fancoili mudeleid on saadaval horisontaalseid, mida on võimalik paigaldada lae taha või uputatult sisse ning ka vertikaalseid mudeleid, mida saab paigaldada näiteks seinale. Seinale paigaldatavad mudelid näevad eemalt vaadates välja sarnased radiaatoritega.

Jahutuskalorifeerid

Üks soodsamaid lahendusi eluruumide jahutamiseks on lisades sundventilatsiooni süsteemi jahutuskalorifeer.  Selline lisaseade aitab tänu kalorifeeris tsirkuleerivale jahedale vedelikule jahutada ette väljast võetavat kõrgema temperatuuriga puhast õhku. Kalorifeeris jahutatud õhk aga suunatakse läbi ventilatsiooni sissepuhketorustiku hoonesse ning seeläbi langeb siseõhu temperatuur ühtlaselt madalamale. Selline lahendus ei anna küll konditsioneeriefekti, sest normide järgselt projekteeritud ventilatsiooni sissepuhkeõhu kogused on väikesed. Palaval suvepäeval suudab selline lahendus 6-8 kraadi langetada sissepuhutava õhu temperatuuri, mis Eesti suve arvestades on piisav, et eluruumidesse tekiks talutavam sisetemperatuur ilma alternatiivseid jahutusseadmeid kasutamata. Sellist ventilatsiooniõhu eeljahutust saab kasutada näiteks maasoojuspumbaga, kus kalorifeeri suunatakse soojuspumba primaarpoolel ehk maakontuuris tsirkuleeriv „piiritus“. Ka õhk-vesi soojuspumbaga on alternatiivne lahendus olemas, kuid sellisel juhul pannakse soojuspump kütteväliselhooajal tootma jahedat vett, mis suunatakse eraldi tsirkulatsioonipumbaga mahupaagist kalorifeeri. Kuigi sellise lisaseadme paigaldamine ventilatsioonisüsteemi ei ole ülemäära kulukas, võrredes eelpooltoodud lahendustega, tuleb arvestada täiendava kuluga ventilatsiooni sissepuhketorustiku isoleerimiseks, et vältida kondensaadi teket.      

Soojuskeskus pakub jahutussüsteemide terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!