Vesipõrandakütte paigaldus

Vesipõrandaküte on tänapäeval üks enim levinud küttejaotuse paigaldusviise. Sisuliselt tähendab see seda, et põrandapinna alla paigutatakse torustik, mida mööda ringleb soe vesi, millest eralduv soojus kütab ruumi soojaks. Tänu suurele pinnajaotusele on põrandakütte puhul võimalik seal tsirkuleeriva vee temperatuur hoida madalal (30-40 kraadi juures) ning seeläbi saavutada ka kuluefektiivne küttesüsteem.

Tänapäeval on põrandakütte paigaldamiseks olemas mitmeid erinevad paigaldusviise. Kõige levinum neist on klassikaline märgpaigaldus, kus põrandaküttetorud uputatakse betoonivalu sisse. Sellist lahendust kasutatakse eelkõige ühekordsete hoonete, kivimajade, jm selliste hoonete puhul, kus kõrgemate korruste ja vahelagede konstruktsioon kannab välja ka suuremat raskust.

Enne betoonivalu on põrandakütte torustiku paigaldamiseks vajalik maha panna isolatsioon, aluskile, armatuurvõrk koos kanduritega ning märkida ära ka vaheseite ja sanitaartehnika asukohad, et hilisem ehitustegevus torule viga ei teeks.

Juhul kui tegemist on näiteks uue või renoveeritava puitkonstruktsioon majaga, kus vahelagedele ei ole erikaalu arvestades võimalik valada 8-12mm paksust betoonisegu kihti siis on olemas ka tänapäevaseid alternatiivseid lahendusi põrandakütte paigaldamiseks.

Üheks võimaluseks on kasutada kuivpaigaldusena polüstüreenist kergplaate. Sellisel juhul on vaja tasase pinnaga musta aluspõrandat – nt OSB või muu sarnane ehitusplaat ning sinna peale paigaldatakse spetsiaalne kütteplaat, millel on sees sooned küttetoru paigaldamiseks. Selliseid plaate on erinevas paksuses (17-50mm) ning ka erineva jämedusega toru jaoks (13-20mm). Enim levinud on 25mm plaat kombineeritult 16mm toruga. Selline paigaldusviis on võimalik praktiliselt igas hoones ning selle suureks eeliseks betoonivalu eest on lisaks väikesele erikaalule ka minimaalne paigalduskõrgus, mille arvelt põrandapind tõuseb.

Sellist tüüpi põrandakütte plaadile saab edukalt paigaldada kattematerjaliks nii parketi kui ka keraamilise põrandaplaadi. Viimasel juhul küll eeldab see enne plaadisegu paigaldust ka õrna tasandussegu kihti.

Lisaks eelpool mainitud paigaldusviisidele on ehituspoodides saadaval veel mitmeid erinevaid materjale, mille abil on võimalik põrandakütte torustikku paigaldada nii märg- kui kuivpaigaldusmeetodil. Näiteks kasustada betoonivalu asemal kipsivalu, või polüstüreenist kergplaatide asemel analoogtooteid.

Nii nagu ka kütteallika valikul tuleb ka küttejaotuse puhul pöörata suur tähelepanu ruumide kasutusotstarbele ja konstruktsioonilistele eripäradele, et leida konkreetse hoone jaoks just see sobivaim paigaldusviis.

Soojuskeskus müüb ja paigaldab erinevate tootjate (Flexpert-Floor, Floore, Uponor, jne) põrandakütte materjale ning ehitab välja täismahus põrandakütte süsteeme ühes juhtautomaatikaga.