Küttesüsteemi läbipesu

Keskküttesüsteemi puhastamine on selle jätkusuutliku toimimise lahutamatuks osaks. Küttesüsteemi läbipesu on populaarne meetod tänu kiirele ja põhjalikule puhastamisele.

Läbipesu ajal pumbatakse süsteemi suures koguses surve all vett, mis eemaldab torustikust sinna ajajooksul ladestunud sette, mustuse, rooste, jne. Sõltuvalt torustiku materjalist kasutatakse efektiivsuse suurendamiseks ka erinevaid keemikale. Sobiliku aine valik on tulenevalt hoones kasutatud torustikust väga oluline, sest valesti valitud puhastusaine võib erinevate materjalidega kokkupuutes tekitada reaktsiooni, mis hoopis lagundab küttesüsteemi tervikuna.

Soojuskeskus kasutab küttesüsteemi läbipesuks Rothenbergeri torupesu kompressorit, mis võimadab teostada nii katkematut kui ka impulsspesu. Lisaks on seadmel ka ROCLEAN® funktsioon, mis võimaldab joogivee torustiku desinfitseerimist.

Õigesti teostatud puhastusprotsessi läbiviimiseks võib kuluda mitu tundi ja seda aega pikendatakse, kui süsteem on suur või eriti määrdunud.

Puhtal küttesüsteemil on mitmeid eelised võrreldes pikalt puhastamata süsteemiga:

  • ühtlasem soojuse jaotus kogu hoones, mis tagab mugavama sisekliima;
  • oluliselt suurem efektiivsus (kuni 60%) toob kaasa märgatava energiasäästu ja seeläbi ka madalamad arved küttekuludelt;
  • süsteem toimib tõrgeteta ning selle kasutusiga pikeneb.

Siin on mõned levinumad sümptomid, millest teha järeldusi et küttesüsteem võib vajada läbipesu:

  • Osad ruumid või radiaatorid on teistest külmemad;
  • Süsteemi soojenemine võtab tavapärasest kauem aega;
  • Radiaatorite termostaat jääb suletuks avatud asendis;
  • Põrandakütte torustikus puudub tsirkulatsioon kuigi ajam on avatud asendis;
  • Küttesüsteem on mürarikas.

Soojuskeskus pakub läbipesu vajaduse kahtluse korral ka eelnevat konsultatsiooni ning süsteemi defekteerimist.