Päikeseenergia

 

Mis on päikeseenergia?

Päikesepaneelide abil saab muundada valgusenergia elektrienergiaks ja elektrienergiaga varustada eriseadmeid ja/või anda energiat välisesse elektrivõrku. Päikesepaneelidel on omajagu eeliseid. Näiteks on elektrienergiat võimalik toota ilma kasvuhoonegaaside heiteta ning neid saab hõlpsasti ühitada muude taastumatute ja taastuvate energiaallikatega (nt. soojuspumbad). Päikesepaneelide optimaalseim paigaldusnurk maapinna suhtes on 38-40 kraadi, mis tagab aasta keskmise parima tootlikuse. Paigaldusnurga muutmisel muutub ka sõltuvalt aastaajast nende tootlikus.
Eramajapidamistele mõeldud päikesepaneelid paigaldatakse üldjuhul hoonete katustele. Spetsiaalsete kinnituste abil on võimalik paneele paigaldada nii lame- kui viilkatustele. Juhul kui vajalik katusepind puudub või ei ole paneelide paigaldamine sinna tehniliselt otstarbekas, võib paneelid paigaldada ka maapinnale, kasutades sellise lahenduse jaoks vastavaid maaraame. 

Päikeseelement töötab lihtsustatuna kolmes etapis:

  • footonid tabavad päikesepaneeli ja neelduvad pooljuhtmaterjalis, näiteks ränis;
  • elektronid lüüakse oma aatomitest välja, põhjustades elektrilise potentsiaali erinevuse;
  • elektronid hakkavad liikuma läbi materjali, tekitades elektrit; spetsiaalse paigutuse tõttu on elektronidel võimalik liikuda vaid ühes suunas. Valgusenergia kogumiseks koondatakse elemendid suurematesse moodulitesse (nt päikesepaneelid)

 

Näiteks VirtuPVT kollektor ühendab päikese fotogalvaanilise (PV) ja päikese soojusenergia tehnoloogia, et toota ühest kollektorist nii elektrit kui ka soojust. Nende ainulaadne modulaarne disain muudab need maailma kõrgeima energiatihedusega päikesetehnoloogiaks.

Soojuskeskus pakub päikesepaneelidega seotud terviklahendusi projekteerimisest kuni paigalduse järgse hoolduseni!